2007/Jan/19

ภาษาถิ่นอีสาน

แปลเป็นภาษากลาง

จ.

-

เจ้า, ข่อย

คุณ, ฉัน

จักแหล่ว

ไม่รู้สิ

จอก

แก้ว

จาฮีต

เป็นคำยืนยันถึงความจริง,แน่นอน

จังได๋

แบบไหน,ยังไง

แจบใจ

มั่นใจ,สนิทใจ

จือ

จำ,เข็ด

จก

ควัก,ล้วง

จาวขาย

ประกาศขาย

จี่

ปิ้ง,ย่าง

จอบเบิ่ง

แอบดู

จั๊กกะเดียม

จั๊กกะจี้

ใจฮ้าย

โกรธ,โมโห

จาวขาย

ประกาศขาย

ใจออก

ถอดใจ,ท้อถอย

โจงโปง

โล่ง,ว่างเปล่า

จอกน้ำ

แก้วน้ำ

.

-

ซอกหา

ค้นหา,ตามหา